Vlonderplanken

div. lengtes

hardhout
gewolmaniseerd
kunststof kleur; antreciet of bruin