Hang en Sluitwerk

deurkruk
deurschild
deur slot  loopslot
cilinderslot
dag en nacht slot
kelderbandslot
w.c. slot
sluitplaat
duimhing div.lengtes + duimplaat
kruishing div. lentes
div. soorten grendels
schanier
schanier met dievenklauw
schanier gelagerd
schanier gelagerd en dievenklauw
schanier poumelle [voor opdekdeur]
raamuitzetter + pen
raamuitzetter combi
raamsluiter met bev. knop + sluitplaat